Sexta-feira, 16.10.15

Estraga hahán iha númeru sira

Tinan-tinan mundu estraga hahán hamutuk tonelada millaun rihun 1,3, kuantidade sufisiente hodi fó hahán ba kontinente afrikanu, europeu no amerikanu durante tinan ida nia laran. Iha foer fatin ita bele hetan ai-fuan ho modo-tahan barak, ikan, sereais, manu-tolun ho susubeen. Hatene liután informasaun kona-bá estraga hahán iha vídeo tuirmai ne'e:

 

 

ho AFP

horadoplaneta às 11:16 | link do post | comentar | Adicionar aos favoritos

O desperdício alimentar em números

Todos os anos o mundo desperdiça 1.3 mil milhões de toneladas de alimentos, o suficiente para alimentar os continentes africano, europeu e americano durante 1 ano. No lixo podemos encontrar muita fruta e legumes, tubérculos e raízes, peixe, cereais, ovos e leite. Saiba mais dados sobre o desperdício alimentar.

 

 

com AFP

horadoplaneta às 11:10 | link do post | comentar | Adicionar aos favoritos

pesquisar

 

Janeiro 2018

D
S
T
Q
Q
S
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

posts recentes

arquivos

tags

subscrever feeds

blogs SAPO